Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Bursa'da Yaşamış Mutasavvıf Şahsiyetlerin Araştırılması Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Bursa, gerek Osmanlı döneminde kurulan zaviyelerin ilk örneklerini içinde barındırması gerekse de her biri kendi dönemi içerisinde önemli bir yere sahip bulunan mutasavvıfların yetiştiği muhit olması yönüyle Osmanlı dönemi dinî-tasavvufî düşüncesinde önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Bursa’nın dinî-tasavvufî hayatında rol oynayan ve hatıraları-menkıbeleri tarihî kaynaklara yansıyan çok sayıda mutasavvıf bulunmaktadır. Bu önemli tarihî şahsiyetlerin ilk temsilcileri olarak ise Osmanlı tarihinin ilk dönemlerini konu edinen vekayi-nâmelerde Geyikli Baba, Abdal Musa, Abdal Murad gibi bir anlamda konar-göçer Türkmen zümrelerinin temsilcisi durumunda bulunan şöhretli şeyhlerin isimlerine rastlanmaktadır.


Tasavvuf ehli ile meydana gelen bu ilk münasebetleri takip eden dönem olan 14. yüzyıl sonu ve 15. yüzyıl başında ise kaynaklarda bu kez Bursa ve havalisinde etkin olan mutasavvıflar olarak Emir Sultan, Şeyh Hamid-i Velî (Somuncu Baba), Eşrefoğlu Abdullah Rumî gibi her biri gerek yaşadıkları dönemde gerekse de sonrasında büyük bir öneme sahip bulunan şöhretli kimselerin isimlerine tesadüf edilmektedir.3 İsimleri zikredilen bu önemli şahsiyetlerin meydana getirdiği zengin dinî-tasavvufî arka plan ise ilerleyen süreçte yine her biri Osmanlı dönemi tasavvuf düşüncesi açısından önemli bir yere sahip bulunan Üftade Hazretleri, Niyazi-i Mısrî, İbrahim Hakkı Bursevî gibi şahsiyetlerin yetişmesine zemin hazırlamıştır.

Bursa’nın Osmanlı dönemi dinî-tasavvufî düşüncesinin bir anlamda beslendiği bir belde hüviyetine sahip olmasında yukarıda isimleri zikredilen şahsiyetler kadar Osmanlı dönemi alim, edip, sanatkâr ve mutasavvıflarını konu edinen ercüme-i hâl kitaplarında ve siyasî hadiseleri merkezine alan vekâyinâmelerde isimlerine ve hayat hikayelerine çok az yer verilen mutasavvıfların da payı bulunmaktadır.

Bu kategoride değerlendirilebilecek olan mutasavvıflardan isimleri tespit olunanlar şunlardır :
Seyyid Usûl  
Seyyid Nâsır
Seyyid Nimetullah
Ali Dede
Baba Zâkir
Emir Sultan
Mehmed Şemseddin El-Hindî


Bursa'da Yaşamış Mutasavvıf Şahsiyetlerin Araştırılması Resimleri

Bursa'da Yaşamış Mutasavvıf Şahsiyetlerin Araştırılması Sunumları

Bursa'da Yaşamış Mutasavvıf Şahsiyetlerin Araştırılması Videoları

Bursa'da Yaşamış Mutasavvıf Şahsiyetlerin Araştırılması Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Bursa'da Yaşamış Mutasavvıf Şahsiyetlerin Araştırılması Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
İlgili yazı bulunamadı..
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin